Learn English Grammar Marathi


01 आपला परिचय देणे

Join Now

02 दुसर्र्या व्यक्तिचा परिचय

Join Now

03 वर्तमान काळ नकारात्मक वाक्य - Is/Am/Are चा वापर करुन

Join Now
04 स्‍वत:चा आणि इतरांचा परिचय Join Now

05 वर्तमान काळ नकारात्मक वाक्य - Do not / Does not चा उपयोग करुन

Join Now
06 इतरांबद्दल अधिक चर्चा करा. Join Now

07 वर्तमान काळ सरळ प्रश्न - Is/ Am/ Are चा वापर करुन

Join Now

08 वर्तमान काळ सरळ प्रश्न - Do/ Does चा वापर करुन

Join Now
09 तुमचे कुटुंब Join Now

10 सूचनात्मक प्रश्न

Join Now

11 वर्तमान काळ - 'WH' संबंधी प्रश्न बनवणे

Join Now
12 रोजचा नित्‍यक्रम Join Now
13 एका जागेचे वर्णन करणे Join Now
14 आपल्‍या आसपासच्‍या परिसराबद्दल सांगणे Join Now

15 आवृत्ति शब्द

Join Now
16 हक्‍क दर्शवणे Join Now

17 Present Continuous Tense - सरळ वाक्य

Join Now
18 रोहनची नवी स्‍कुल Join Now

19 Present Continuous Tense - नकारात्मक वाक्य

Join Now

20 Present Continuous Tense - सरळ प्रश्न

Join Now
21 बाजारामधील दृश्य Join Now

22 Present Continuous Tense - 'WH' प्रश्न

Join Now

23 इंग्रजीत वेळ सांगणे

Join Now
24 येथे काय होत आहे? Join Now
25 मी चॉकलेट्स तयार करत आहे. Join Now
26 तुम्‍ही काय करत आहात? Join Now

27 तो शब्द आहे जो कोणा व्यक्ति, वस्तु किंवा जागेचे स्थान/स्थिति सांगतील

Join Now
28 आता किती वाजले? Join Now
29 तुमची स्‍पर्धा केव्‍हा आहे? Join Now

30 कोणा दोन व्यक्ति, वस्तु किंवा स्थान संबंधी तुलना

Join Now
31 मी माझी पुस्‍तकं कोठे ठेऊ शकतो? Join Now
32 तुमचे दुकान कोठे आहे? Join Now

33 तीन किंवा जास्ती लोक किंवा वस्तुंची तुलना

Join Now
34 मोठ किंवा लहान Join Now

35 काउन्टेबल आणि अनकाउन्टेबल शब्द

Join Now
36 मला सर्वात जास्‍त आवडणारा खेळ Join Now

37 भूत काळ - 'was' , 'were' चा वापर

Join Now
38 तुझ्याकडे किती कॉफी आहे? Join Now

39 भूत काळ- Regular verbs

Join Now
40 तु कोठे होता? Join Now

41 भूत काळ - Irregular Verbs

Join Now
42 भुतकाळाबद्दल बोलणे Join Now

43 भूत काळ - Did not चा वापर

Join Now
44 तु मागच्‍या आठवड्याचा शेवट कसा घालवला? Join Now

45 भूतकाळ : सरळ प्रश्न

Join Now
46 मी आज शाळेला गेलो नाही. Join Now

47 भूतकाळ - सरळ प्रश्नांत 'did' चा वापर

Join Now

48 भूत काळ - 'WH' प्रश्न बनवणे

Join Now

49 भविष्य काळ - वाक्यात "will" शब्दाचा वापर

Join Now
50 तु क्रिकेटचा सामना पहातो का? Join Now
51 मी काल क्रिकेट सामना पाहिला. Join Now
52 तु काय करत होता? Join Now
53 मी व्‍यस्‍त होतो. Join Now

54 भविष्य काळ - वाक्यात "will not" चा वापर

Join Now

55 भविष्य काळ - सरळ प्रश्नांमध्ये 'will' चा वापर

Join Now
56 मदतीचा हात पुढे करणे Join Now

57 भविष्य काळात 'WH' प्रश्न

Join Now

58 स्वामित्व अधिकार दाखवणे

Join Now
59 तु या आठवड्याच्‍या शेवटी काय करशील? Join Now
60 रेस्‍ट्रॉमध्‍ये ऑर्डर देणे Join Now
 


60 Modules to help you learn English

Listening and speaking exercises to help you understand and speak English better

Writing exercises for improvement in English writing skills

Grammar modules and tests to help you master English grammar